Category Archives for Giải Đáp

Có Bao Nhiêu Ngôn Ngữ Trên Thế Giới?

Xin chào ! Hello ! Hi ! 你好 ! こんにちは ! Bonjour ! Ciao ! Hola ! Aloha ! Hallo ! ……. Bạn thấy gì không ? Chỉ đơn giản là một tiếng “ Xin chào ” thân thiện, nhưng đã có rất nhiều ngôn ngữ thể hiện cách chào đó. Nhưng đó chỉ mới […]

Continue reading

Miền Bắc Có Bao Nhiêu Tỉnh?

Khoảng thời gian khi chúng ta còn là những cô cậu học sinh tiểu học, chúng ta đã được tiếp xúc những kiến thức cơ bản về Địa lý, nhất là Địa lý Việt Nam. Danh từ “ miền Bắc ” chắc chắn không còn ai xa lạ. Chúng ta có thể biết khá nhiều […]

Continue reading
1 3 4 5